Έκτακτη Ανακοίνωση : Σχολή Προπονητών Γ’ Κατηγορίας Σάμπο -Κουράς


Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι της σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας Σάμπο-Κουράς να μπούνε στο ZOOM στις 15:00
με σκοπό την διευθέτηση των διαδικαστικών για τα πρακτικά μαθήματα.

Το link της διαδικτυακής συνάντησης είναι το :  https://us02web.zoom.us/j/2296490202