Έντυπα συμπλήρωσης για τις αρχαιρεσίες της Ε.Ο.Μ.Τ Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα στις 31/03


Καλούμε όλα τα σωματεία να προβούν στην συμπλήρωση και αποστολή των κάτωθι εγγράφων έως τις 19/03/2021 στο μέιλ της Ομοσπονδίας : sambokurash@yahoo.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της ΕΟΜΤ Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα.