ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ON LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 & 7 Μαρτίου 2021


Το πρόγραμμα Αθλητικής Διαμεσολάβησης που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαδικτυακά από το ADR Hellenic Center (www.adrhellenic.com) στις 6 και 7 Μαρτίου 2021. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές και Δικηγόρους που ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο, Δικηγόρους και Παράγοντες αθλητικών σωματείων, Aθλητικούς Δικαστές, Αθλητές, Προπονητές, Δημοσιογράφους, Sports Managers κλπ, που θέλουν να εξειδικευτούν στην αθλητική Διαμεσολάβηση και να αποκτήσουν επίσης Διαμεσολαβητικές Δεξιότητες για τη Διαχείριση συγκρούσεων στο αθλητικό χώρο, Διαχείριση μη επιτρεπόμενων συμπεριφορών, Σχέσεις με γονείς/προπονητές/παράγοντες κλπ.

Σας επισυνάπτουμε όλη την ανακοίνωση του προγράμματος, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

www.adrhellenic.com τηλ. 2310538919 & 6977260901

email: info@adrhellenic.com