ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση σχετικά με την σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας Σάμπο-Κουράς


Παρακαλούνται όλοι οι εισακτέοι στην σχολή προπονητών να στείλουν στο email της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σάμπο , τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας τους

  • Κινητό τηλέφωνο
  • Email

    Παρακαλούνται επίσης να αποστείλουν στην ομοσπονδία το αντίγραφο πτυχίο τους ( ΣΕΦΑΑ ) ή κάποιας σχολής εξωτερικού, σε περίπτωση που διαθέτουν.