Διακριθέντες αθλητές.
Οι αθλητές που έχουν γραφτεί στον πίνακα διακριθέντων αθλητών και έχουν λάβει την απόφαση τους απο την ΓΓΑ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Παιδείας στα τηλέφωνα 210 3442705, 210 3442074 για να μάθουν ποια είναι η περίοδος υποβολής της απόφασης και αν χρειάζεται να υποβάλλεται και αλλα σχετικά έγγραφα.