Δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα αθλητών.


Αγαπητοί αθλητές,
σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή σας στον ειδικό πίνακα αθλητών, θα πρέπει να στείλετε στην οικεία αθλητική ομοσπονδία μέιλ με τα παρακάτω στοιχεία:
α) αντίγραφο ταυτότητας
β) κατηγορία στην οποία πήρατε διάκριση
γ) άθλημα στο οποίο διακριθήκατε
δ) η ημερομηνία επίτευξης