ΕΚΤΑΚΤΗ Ανακοίνωση για τα μαθήματα της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας Σάμπο-Κουράς


Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές των μαθημάτων στις 25/2 , 26/2 και 27/2 :

Παρασκευή 25/02 : Μεθοδολογία έρευνας – 15.00 -18.15 (4 ώρες Μαλκογιώργος)
Σάββατο 26/02 : Μεθοδολογία έρευνας – 09.00 -16.30 (8 ώρες Μαλκογιώργος)
Βιομηχανική – 16.45 – 18.15 (2 ώρες Αντωνόπουλος)
Κυριακή 27/02 : Βιομηχανική – 09.00- 18.15 (10 ώρες Αντωνόπουλος)