Ενημέρωση Σωματείων – Μελών για την αλλαγή ημερομηνίας της Γεν.Συνέλευσης


Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα  συνεδριάζοντας εκτάκτως στις 4 Μαρτίου μέσω τηλεδιάσκεψης, έχοντας υπόψη του τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και το Νόμο 4778/2021 (άρθρο 45), αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που είχε ήδη προκηρυχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2021 για την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος  με την ονομασία «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Η Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες της ΓΣ θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Ν 4778/2021 (άρθρο 45), το Ν.2725/99) όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4726/2020), τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.

Επίσης καλούμε όλα τα μέλη μας να λάβουν γνώση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 72664/2021 (ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021).

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ο κατάλογος των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου παραμένουν ως είχαν προκηρυχθεί και ανακοινωθεί αντίστοιχα.

Για την Ε.Ο.Μ.Τ. Σάμπο, Κουράς Τσιδαόμπα