Ετήσιο Πρόγραμμα- Καλεντάρι της Ε.Ο.Μ.Τ Σάμπο,Κουράς, Τσιδαόμπα για το έτος 2022