Παράταση ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών στη σχολή Σάμπο Κούρας


Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Σαμπό Κουράς , παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και οδηγίες σχετικά με την Σχολή Προπονητών Σάμπο – Κουράς και λεπτομέρειες σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης.Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών Σάμπο ,Κουράς, Τσιδαόμπα.