Παραλαβή διπλωμάτων απόφοιτων της Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας Σάμπο – Κούρας


Όσοι από τους επιτυχόντες απόφοιτους της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας Σάμπο-Κουράς δεν παρέλαβαν τα διπλώματα τους κατά την τελετή απονομή τους στις 22/10 παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες που δόθηκαν από τους αρμόδιους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

«Τα διπλώματα μπορείτε να τα παραλάβετε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Αντρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι γραφείο 15180 058/Β στο ισόγειο με τους εξής τρόπους:

1.            Αυτοπροσώπως με αστυνομική ταυτότητα.

2.            Με courier από το  γραφείο 058/Β στο ισόγειο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  Αντρέα Παπανδρέου 37, αναφέροντας συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο σας, το έτος κατάκτησης του διπλώματος το άθλημα.

3.            Με εξουσιοδότηση την οποία μπορείτε να εκδώσετε στο gov.gr, οι τρόποι έκδοσης αναφέρονται κατόπιν αναζήτησης της εξουσιοδότησης, αναφέροντας συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο σας, το έτος κατάκτησης του διπλώματος το άθλημα ή τα αθλήματα.»