Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κουράς Α-Γ, ΝΑ-ΝΓ, Ε-Ν, ΠΑ’-ΚΑ’