Πρόγραμμα Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας Σάμπο-Κουράς


Σας ενημερώνουμε για το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής προπονητών Γ’ Κατηγορίας Σάμπο – Κουράς που ξεκινάει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου .