Πρόσκληση σε ΔΣ


Κυρίες και κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, θα συνεδριάσει το ΔΣ της Ομοσπονδίας μέσω τηλεδιάσκεψης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Θέματα Εθνικών ομάδων (αποστολές – εγκρίσεις)
  2. Οικονομικά (έγκριση δαπανών)
  3. Διάφορα

Για την Ε.Ο.Μ.Τ. Σάμπο, Κουράς,Τσιδαόμπα