Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση


Παρακάτω θα βρείτε επισυναπτόμενα τα αρχεία για την ενημέρωση σας σχετικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Μ.Τ. Σάμπο, Κούρας, Τσιδαόμπα.