Συγκρότηση σε σώμα νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα


Σας γνωστοποιούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σάμπο, Κουράς, Τσιδαόμπα, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2021 μέσω της Ψηφιακής Κάλπης Ζευς και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02.04.2021.

Πρόεδρος : Κουρτίδης Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος : Καρατζαΐδης Διομήδης

Γεν.Γραμματέας : Ηλιάδου Νινώ

Ταμίας : Πελιβανίδου Ιλόνα

Έφορος : Κιρχανατζίδης Χριστόφορος

Εκπρόσωπος αθλητών : Ηλιάδου Παρθένα