ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ : Ανακοίνωση προγράμματος Εξεταστικής