5o ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WEBINAR ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί το 5ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Υγεία και διατροφή».

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUyZmMxNDEtNDAyNy00NTczLThjNDUtYzFiYTYyNmMxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d