Δελτίο Αθλητή

Hellenic Sambo Kurash Federation

Για την έκδοση δελτίων αθλητών, τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: