Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Κουρτίδης Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος:

Καρατζαΐδης Διομήδης

Γενικός Γραμματέας:

Ηλιάδου Νινώ

Ταμίας:

Πελιβανίδου Ιλόνα

Έφορος:

Κιρχανατζίδης Χριστόφορος

Διοικητικό Συμβούλιο